LỊCH THI ĐẤU DIVINE LEAGUES - ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

                                                                                                   VÒNG LOẠI

Thời GianTrận 1 – 13:30Trận 2 – 14:20Trận 3 – 15:10Trận 4 – 16:00
Nhóm A – 07/02TG Đậu ĐậuTG BornToBeYoursDAC CườngTĐˆTG Đậu Đậu
Nhóm B – 08/02HNUE GaloisTG Duc Anh 2K1HcidovTG Duc Anh 2K
Nhóm C – 09/02TG GREENDAC ThànhNamPhong Hoa ˆĐây Là Đẳng Cấp
Nhóm D – 14/02HNUE GaloisPhong Hoa ˆPhong Hoa ˆAuto Chess Love
Nhóm E – 15/02DAC Catlover2106NEC LMQQDAC KurokyoHighRoll
Nhóm F – 16/02TG BornToBeYoursTG BornToBeYoursFèngHuángTG BornToBeYours
Nhóm G – 21/02
Nhóm H – 22/02
Nhóm I – 23/02

                                                                                             VÒNG CHUNG KẾT

Thời GianTrận 1 – 13:30Trận 2 – 14:20Trận 3 – 15:10Trận 4 – 16:00
Chung kết 1 – 28/02
Chung kết 2 – 29/02
Chung kết 3 – 01/03

PLAYERSố trận thi đấuSố trận top 1Tổng điểm
Phong Hoa ˆ8367
HNUE Galois8243
TG Duc Anh 2K8242
TG Đậu Đậu8242
DAC ThànhNam8136
TG GREEN8153
Auto Chess Love8135
Đây Là Đẳng Cấp8134
DAC Hiếu Lee827
DAC Kurokyo8161
TG BornToBeYours8468
DAC CườngTĐˆ8146
DAC Chi IsMyLiƒe842
1Hcidov8138
NEC LMQQ8142
DAC Lâm Louis823
DAC DânLê832
DAC dhthuyloiK58830
DAC Erišs824
DAC Catlover21068133
FèngHuáng8131
Mèo Khônq Feed816
HighRoll8138
Huy Quân833

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC CườngTĐˆ0212923
Auto Chess Love712111
TG BornToBeYours5123525
DAC Chi IsMyLiƒe970723
TG Đậu Đậu12011225
NEC LMQQ197219
DAC Lâm Louis359017
Mèo Khônq Feed235313

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC Erišs572216
DAC DânLê309517
TG Duc Anh 2K21231229
1Hcidov1512321
HNUE Galois1290728
HighRoll911011
Huy Quân02518
DAC Kurokyo737926

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC dhthuyloiK58915116
DAC Catlover2020051915
FèngHuáng222713
Đây Là Đẳng Cấp5701224
Phong Hoa ˆ7312325
DAC Hiếu Lee30306
DAC ThànhNam1127222
TG GREEN1299535

PLAYERG1G2G3G4Tổng
Đây Là Đẳng Cấp500510
DAC Hiếu Lee059721
TG Duc Anh 2K317213
Auto Chess Love7321224
TG Đậu Đậu293317
HNUE Galois1221015
DAC ThànhNam175114
Phong Hoa ˆ91212942

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC Kurokyo5912935
TG GREEN319518
Mèo Khônq Feed02013
HighRoll1771227
1Hcidov235717
DAC Catlover21061251018
NEC LMQQ7122223
DAC DânLê903315

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC Lâm Louis03216
TG BornToBeYours121271243
DAC dhthuyloiK58351514
FèngHuáng1212318
Huy Quân909725
DAC Erišs71008
DAC CườngTĐˆ293923
DAC Chi IsMyLiƒe575219

PLAYERG1G2G3G4Tổng
Huy Quân
FèngHuáng
Đây Là Đẳng Cấp
TG Đậu Đậu
DAC Kurokyo
DAC Catlover2106
TG BornToBeYours
HighRoll

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC Hiếu Lee
HNUE Galois
DAC ThànhNam
1Hcidov
DAC Lâm Louis
NEC LMQQ
DAC dhthuyloiK58
DAC CườngTĐˆ

PLAYERG1G2G3G4Tổng
Auto Chess Love
TG Duc Anh 2K
Mèo Khônq Feed
Phong Hoa ˆ
DAC Erišs
DAC DânLê
DAC Chi IsMyLiƒe
TG GREEN

PLAYERG1G2G3G4Tổng

PLAYERG5G6G7G8Tổng

PLAYERG9G10G11G12Tổng