LỊCH THI ĐẤU DIVINE LEAGUES - ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

                                                                                             VÒNG CHUNG KẾT

Thời GianTrận 1 – 13:30Trận 2 – 14:20Trận 3 – 15:10Trận 4 – 16:00
Chung kết 1 – 28/02TG GREENTG GREENTG Duc Anh 2KTG GREEN
Chung kết 2 – 29/02TG Duc Anh 2KTG GREENDAC KurokyoDAC Kurokyo
Chung kết 3 – 01/03TG BornToBeYoursNEC LMQQPhong Hoa ˆDAC Kurokyo

                                                                                                   VÒNG LOẠI

Thời GianTrận 1 – 13:30Trận 2 – 14:20Trận 3 – 15:10Trận 4 – 16:00
Nhóm A – 07/02TG Đậu ĐậuTG BornToBeYoursDAC CườngTĐˆTG Đậu Đậu
Nhóm B – 08/02HNUE GaloisTG Duc Anh 2K1HcidovTG Duc Anh 2K
Nhóm C – 09/02TG GREENDAC ThànhNamPhong Hoa ˆĐây Là Đẳng Cấp
Nhóm D – 14/02HNUE GaloisPhong Hoa ˆPhong Hoa ˆAuto Chess Love
Nhóm E – 15/02DAC Catlover2106NEC LMQQDAC KurokyoHighRoll
Nhóm F – 16/02TG BornToBeYoursTG BornToBeYoursFèngHuángTG BornToBeYours
Nhóm G – 21/02TG Đậu ĐậuHighRollTG BornToBeYoursTG Đậu Đậu
Nhóm H – 22/02NEC LMQQDAC Lâm LouisNEC LMQQDAC Lâm Louis
Nhóm I – 23/02DAC DânLêTG Duc Anh 2KAuto Chess LoveTG Duc Anh 2K

PLAYERG1G2G3G4Tổng
TG BornToBeYours995974
TG Đậu Đậu500249
TG GREEN121221268
TG Duc Anh 2K7712069
Phong Hoa ˆ153749
DAC Kurokyo327571
HNUE Galois031141
NEC LMQQ219347

PLAYERG5G6G7G8Tổng
TG BornToBeYours732174
TG Đậu Đậu995249
TG GREEN1123768
TG Duc Anh 2K1259369
Phong Hoa ˆ000549
DAC Kurokyo37121271
HNUE Galois527941
NEC LMQQ211047

PLAYERG9G10G11G12Tổng
TG BornToBeYours1235974
TG Đậu Đậu907149
TG GREEN121368
TG Duc Anh 2K052769
Phong Hoa ˆ2912549
DAC Kurokyo7101271
HNUE Galois373041
NEC LMQQ5129247

PLAYERSố trận thi đấuSố trận top 1Tổng điểm
TG BornToBeYours12594
Phong Hoa ˆ12376
TG Đậu Đậu12474
NEC LMQQ12371
DAC Kurokyo12169
TG GREEN12172
HNUE Galois12266
TG Duc Anh 2K12478
DAC CườngTĐˆ12165
HighRoll12264
DAC ThànhNam12159
Auto Chess Love12258
DAC Chi IsMyLiƒe1263
DAC Catlover210612156
DAC DânLê12165
Huy Quân1253
DAC Lâm Louis12251
Đây Là Đẳng Cấp12150
DAC dhthuyloiK581241
1Hcidov12138
FèngHuáng12136
DAC Hiếu Lee1235
DAC Erišs1234
Mèo Khônq Feed1223

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC CườngTĐˆ0212923
Auto Chess Love712111
TG BornToBeYours5123525
DAC Chi IsMyLiƒe970723
TG Đậu Đậu12011225
NEC LMQQ197219
DAC Lâm Louis359017
Mèo Khônq Feed235313

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC Erišs572216
DAC DânLê309517
TG Duc Anh 2K21231229
1Hcidov1512321
HNUE Galois1290728
HighRoll911011
Huy Quân02518
DAC Kurokyo737926

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC dhthuyloiK58915116
DAC Catlover2020051915
FèngHuáng222713
Đây Là Đẳng Cấp5701224
Phong Hoa ˆ7312325
DAC Hiếu Lee30306
DAC ThànhNam1127222
TG GREEN1299535

PLAYERG1G2G3G4Tổng
Đây Là Đẳng Cấp500510
DAC Hiếu Lee059721
TG Duc Anh 2K317213
Auto Chess Love7321224
TG Đậu Đậu293317
HNUE Galois1221015
DAC ThànhNam175114
Phong Hoa ˆ91212942

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC Kurokyo5912935
TG GREEN319518
Mèo Khônq Feed02013
HighRoll1771227
1Hcidov235717
DAC Catlover21061251018
NEC LMQQ7122223
DAC DânLê903315

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC Lâm Louis03216
TG BornToBeYours121271243
DAC dhthuyloiK58351514
FèngHuáng1212318
Huy Quân909725
DAC Erišs71008
DAC CườngTĐˆ293923
DAC Chi IsMyLiƒe575219

PLAYERG1G2G3G4Tổng
Huy Quân793120
FèngHuáng32005
Đây Là Đẳng Cấp052916
TG Đậu Đậu12351232
DAC Kurokyo11158
DAC Catlover2106907723
TG BornToBeYours5712226
HighRoll2129326

PLAYERG1G2G3G4Tổng
DAC Hiếu Lee22138
HNUE Galois797023
DAC ThànhNam909523
1Hcidov00000
DAC Lâm Louis11231228
NEC LMQQ12312229
DAC dhthuyloiK58550111
DAC CườngTĐˆ372719

PLAYERG1G2G3G4Tổng
Auto Chess Love9112123
TG Duc Anh 2K31291236
Mèo Khônq Feed00707
Phong Hoa ˆ52029
DAC Erišs131510
DAC DânLê1257933
DAC Chi IsMyLiƒe293721
TG GREEN772319