Hệ thống luật thi đấu dưới đây sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu thuộc khuôn khổ hệ thống giải PUBG Vietnam Divine!

I.Giới thiệu và mục đích
⦁Bản luật này được dành để áp dụng cho tất cả các đội tuyển tham gia thi đấu các giải đấu thuộc hệ thống PUBG Vietnam Divine. Bản luật được biên soạn để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các đội tuyển tham gia giải đấu.Nhằm mục đích giúp giải đấu được tiến hành thuận lợi nhất có thể, Divine Corp đề nghị quản lý và thành viên của các đội tuyển đọc kĩ để cùng hợp tác vì một giải đấu/hệ thống giải đấu thành công tốt đẹp. Nếu có vấn đề phát sinh, chúng ta sẽ dựa trên bản luật này để giải quyết.

II. Quy định về hình ảnh, thông tin của các đội tham gia
⦁Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và game thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁Mọi hình ảnh bao gồm: tên, tuổi, nick name của các game thủ đều phải giống nhau trên tất cả các giải đấu từ trước tới nay và các phương tiện truyền thông. Không được phép thay đổi tên, nick name trong mẫu đăng ký trước giải đấu mà không báo trước và sự đồng ý từ ban tổ chức. Nếu vi phạm thành viên của đội tuyển đó sẽ không được phép tham gia thi đấu, team tham gia có thể bị hủy tư cách thi đấu.

II.2 Quy định dành riêng cho việc tham gia SCRIM – PUBG Vietnam Divine (ngoài các quy định ở mục II, SCRIM sẽ bổ sung những điều luật sau)

⦁Các đội tuyển tham gia PUBG Vietnam Divine – SCRIM phải tham gia đầy đủ số buổi thi đấu đã quy định trên 1 tuần, nếu trong trường hợp tự ý nghỉ hoặc xin phép nhưng chưa được sự đồng ý của BTC đội tuyển đó sẽ bị hạ xuống hạng C và đăng ký tham gia lại từ đầu. Trong trường hợp nhiều đội tuyển vướng lịch thi đấu, chuẩn bị cho các giải chính thức của PUBG Corp hoặc các giải đấu lớn của các tổ chức khác trong nước, BTC sẽ sắp xếp dời lịch cho hạng đấu đó (chỉ áp dụng với hạng A và B).

⦁Khi tham gia SCRIM, các đội phải đi đấu đủ số trận của buổi SCRIM đó (4 trận/buổi). Nếu bỏ bất kì trận đấu nào và không thi đấu đủ số trận quy định trong ngày, điểm số của trận bỏ thi đấu sẽ được tính bằng 0 và lặp lại hành vi này quá 3 lần, đội tuyển vi phạm sẽ bị tước quyền thi đấu ở hạng hiện tại và bị loại khỏi hệ thống, xếp hàng chờ đăng ký lại từ đầu.

⦁Khi tham gia SCRIM, các đội tuyển phải có tối thiểu 3 thành viên ở trong lobby trở lên mới được tính đủ điều kiện tham gia thi đấu. Những đội tuyển có ít hơn 3 thành viên sẽ bị kick out trước giờ bắt đầu trận đấu chính thức.

 

III.Quy định về truyền thông giải đấu
⦁Ban tổ chức được quyền trình chiếu các hình ảnh, logomà các đội tuyển cung cấp nhằm mục đích quảng bá giải đấu, chiếu trong khoảng thời gian nghỉ giữa các hiệp đấu, để làm tài liệu lịch sử, lưu trữ… trên tất cả các kênh truyền thông của giải đấu. Các đội có nghĩa vụ hỗ trợ truyền thông giải đấu theo yêu cầu của ban tổ chức giải qua tất cả các phương tiện truyền thông như Fanpage, Facebook cá nhân, theo hashtag giải đấu…

⦁ Để tránh tranh cãi về hình ảnh, logo, yêu cầu các đại diện của từng đội tuyển gửi các hình ảnh và xác nhận đảm bảo quyền sử dụng hình ảnh này. Đại diện của mỗi đội tuyển tham gia thi đấu cũng cần xác nhận và đảm bảo các nhà tài trợ của đội tuyển đó đồng ý về việc sử dụng hình ảnh với mục đích trên. Ban tổ chức đảm bảo sẽ chỉ sử dụng với các mục đích trên. Nếu phát sinh sự tranh cãi về việc sử dụng hình ảnh nằm ngoài bản luật này, ban tổ chức hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

IV. Quyết định của trọng tài
Trọng tài giám sát trận đấu là người đưa ra mọi phán quyết của trước, trong và ngay sau trận đấu. Quyền của các trọng tài bao gồm: kiểm tra đội hình của các đội tuyển trước khi bắt đầu trận đấu, quản lý kênh Discord, thông báo bắt đầu trận đấu, quyết định tạm dừng, tiếp tục, re-make trận đấu, quyết định các hình phạt với các đội tuyển vi phạm quy định trong trận đấu, xác nhận kết thúc trận đấu và kết quả trận đấu.

V.​ Hệ thống tính điểm thứ hạng 
Hạng 1: 8 điểm
Hạng 2: 4 điểm
Hạng 3: 2 điểm
Hạng 4: 2 điểm
Hạng 5 đến hạng 16: 0 điểm

Điểm kill: mỗi kill sẽ được tính là 1 điểm.

Số đội tham gia tối đa trong mỗi trận đấu: 16 đội

VI. Game setting

1)     Item Spawn Type : Adjustable Ratio & Adjustable Total Number

2)     Spawn Rate Multiplier : 2x

3)     Weapons

                       a.         SR 3x

                      b.         DMR 3x

                       c.         AR 3x

                      d.         SMG 1.5x

                       e.         LMG 1x

                        f.         SG 0.5x

                      g.         HR 0.5x

                      h.         Pistol 0.5x

                        i.         Crossbow 0x

                        j.         Flaregun 0x

4)     Ammunitions

                       a.         Bolt 0x

5)     Attachments

                       a.         Scope 3x

                      b.         Magazin Attachment 2x

1.     Subcategory SR, AR 2x

                       c.         Muzzle Attachment 2x

1.     Subcategory SR, AR 2x

                      d.         Foregrip Attachment 2x

                       e.         Quiver 0x

6)     Heal / Boost 2x

7)     Level 2 Equipments 2x

⦁Thông số vòng bo:

 

VII. Phần mềm giao tiếp
Phần mềm sử dụng của các đội tuyển trong giải đấu là Discord. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị trước Room Discord bảo mật cho mỗi đội tuyển và các đội tuyển phải vào đúng Room Discord của mình.
 Quy định khi diễn ra trận đấu
⦁ 30 phút trước khi bắt đầu trận đấu, ban tổ chức sẽ cung cấp thông tin Room và Password của kênh Discord tới mỗi đội tuyển và tất cả các Player phải có mặt để điểm danh.
⦁ 15 phút trước khi bắt đầu trận đấu, ban tổ chức sẽ gửi tên lobby và password. Tất cả các Player phải có mặt chờ trong lobby đã tạo. Và không được out ra khỏi lobby. Khi trận đấu bắt đầu, vì lý do cá nhân (do đường truyền, tự out, vào chậm…) mà player bị out ra khỏi trận đấu, ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm. Trận đấu vẫn phải tiếp tục và đội đó phải chơi thiếu người cho đến hết trận.
⦁ Nếu trong quá trình diễn ra trận đang diễn ra, nếu server bị drop khi còn ít hơn 3 đội còn sống, trận đấu sẽ không được đấu lại. Khi đó mỗi đội còn sống sẽ được cộng 1 số điểm theo công thức bên dưới:
((Tổng điểm theo thứ hạng của các đội còn sống) + (số người còn sống*điểm kill))/số đội còn sống
Ví dụ: Khi bị drop server, còn 3 đội còn sống, 2 đội còn 4 người và 1 đội còn 1 người, mỗi đội sẽ nhận được số điểm:
((400+330+280) + (9*16))/3 = 384 điểm
Và các đội tuyển sẽ được giữ nguyên số điểm kill giống như trước khi bị drop server.
Các đội tuyển còn lại sẽ vẫn được giữ nguyên kết quả như trước khi bị drop.

VIII. Quy định Re-make
⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi bị lỗi hệ thống mà nhiều đội (từ 2 đội trở lên) cùng bị ảnh hưởng.
⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi vòng bo đầu tiên có nhiều hơn ½ là phần biển vì có thể những bo sau sẽ ra biển, gây ảnh hưởng tới tính công bằng trong trận đấu.
⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi có lỗi hệ thống (drop server…) phát sinh trong quá trình diễn ra giải đấu mà còn nhiều hơn 3 đội đang thi đấu.
⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi có 3 đến 5 thành viên từ các đội bị ảnh hưởng từ lỗi game/crash game có phản ánh lại với BTC bằng hình ảnh (chụp màn hình).

IX. Phạm luật và hình phạt
⦁ Tất cả các đội tuyển tham gia đều phải tôn trọng các quyết định và quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.
⦁ Tất cả các đội tuyển phải tuân theo luật và quy định của ban tổ chức giải đấu. Bất kì hành động phá luật, các đội sẽ bị phạt tài chính và cấm vĩnh viễn khỏi mọi hệ thống giải được tổ chức bởi Divine Corp.
⦁ Các đội tuyển phải thực hiện đúng thời gian quy định của ban tổ chức. Bất kì đội tuyển nào vào chậm so với thời gian quy định, ban tổ chức sẽ phạt 5 điểm/1 người vào lobby chậm của đội tuyển đó.
⦁ Nghiêm cấm sử dụng các hình thức hack, cheat, bug game. Nếu bị phát hiện, đội tuyển đó sẽ bị xử phạt và cấm vĩnh viễn khỏi hệ thống giải đấu.
Nghiêm cấm Team-up với các đội tuyển khác. Các đội tuyển team-up sẽ bị trục xuất ra khỏi giải đấu đang diễn ra.

X. Quy định về Stream giải đấu
Bản quyền stream giải đấu là thuộc về Divine Corp. Tuyệt đối nghiêm cấm Stream, Restream nếu không được Divine Corp cấp phép. Bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào stream mà không được Divine Corp cấp phép sẽ bị xử lý theo luật bản quyền trên tất cả các kênh truyền thông.
Lưu ý: Vì trong giải đấu, không phải lúc nào cũng có thể xác định chính xác những quy định cụ thể theo bản luật này, vì vậy mọi quyết định sẽ được ban tổ chức đưa ra cuối cùng dựa theo tính công bằng nhất cho tất cả các đội tham gia. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào.

Quyết định của BAN TỔ CHỨC là quyết định cuối cùng!

Thanks and regards,

Divine Corp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here