Như thông báo chính thức từ BTC Vietnam Divine League, toàn bộ kết quả thi đấu của đội tuyển MrGear tại hạng Master – tuần 4 của Vietnam Divine League sẽ bị hủy hoàn toàn vì lí do thay đổi thông tin thành viên không bổ sung vào mẫu hồ sơ của đội tuyển cũng như không khai báo lại với BTC. Chỉ khi kết thúc ngày thi đấu, BTC rà soát lại hồ sơ và quét replay, đội tuyển có tên kể trên mới khai báo và cập nhật thông tin theo quy định. Như vậy với việc bị hủy toàn bộ kết quả thi đấu, MrGear Gaming sẽ phải xuống thi đấu tại hạng Go Pro trong tuần tới (giống với trường hợp của Have a Dream tuần trước đó). Box Gaming sẽ được đẩy lên một hạng và nằm trong nhóm trụ hạng tại Master.

Rõ ràng chúng ta có thể thấy luật của Vietnam Divine League được đề ra bởi BTC không phải chỉ là những lời nói gió bay!

 srcset=

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here