Cuộc sống game thủ

[Divine Invitational #9] Full clip phỏng vấn đội trưởng của các team tham gia

Màn phỏng vấn đội trưởng của các team: Divine, SGD, GameHome, Vikings, Bull Ranger trước thềm Divine Invitational #9…! [Divine Invitational #9] Full clip phỏng vấn đội trưởng của các team tham gia Divine Invitational…! Màn phỏng vấn đội trưởng của các team: Divine, SGD, GameHome, Vikings, Bull Ranger trước thềm Divine Invitational…
Xem thêm