Đại chiến trường bắn giữa Refund – FFQ – Vikings White

Refund Gaming: "Ngư ông đắc lợi" giữa đại chiến Vikings – FFQ————————————————Xem lại ngày thi đấu thứ 5 – tuần 7 Vietnam Divine League▶︎ https://youtu.be/J4bdJeHHv5k————————————————Tham gia group cộng đồng, thảo luận về PUBG và giải đấu tại đây:▶︎ https://www.facebook.com/groups/divineleague————————————————▶︎ Xem chi tiết tại: https://divinerank.vn————————————————▶︎ Kênh tin tức giải đấu: https://divinetv.vn#Firstblood #DivineShop #HAcomputer #netdi #LogitechG #DivineTV #VietnamDivine #VDLeague #VDL

Người đăng: Divine TV vào Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Refund Gaming: “Ngư ông đắc lợi” giữa đại chiến Vikings – FFQ