TỔNG HỢP GIẢI ĐẤU

220px-MSI_2019
2019 Mid-Season Invitational
220px-CBLOL_2017_Logo
brazil
220px-LPL_2017_logo
china
220px-2017_LCL
CIS - Russia
Image 439
Europe
220px-LJL_2016_logo
Japan
LCK_2018_logo
korea
600px-LLA_logo
Latin America
220px-LCS_2019_Logo
North America
600px-OPL_2018
Oceania
logo
Southeast Asia
Image 440
Taiwan, HK, Macao
tr-logo-scrolling
Turkey
26220229_2415095798502382_611176174792646765_n
Vietnam
NgàyTrậnThời gianGiải đấuMùaĐịa điểmBài báoBO Game Số trận
Tranh hạng baVCS 201920195 LMHT BO 5
Tranh hạng nhìVCS 201920195 LMHT BO 5
Chung kếtVCS 201920195 LMHT BO 5
Giao hữuShow Match20195 LMHT BO 5
Vòng Bảng AsiaESL PL SS9 Asia2019- CS GO BO 3
Khai mạc Bảng A
- Dota 2 BO 3
Khai mạc Bảng AESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Ngày #1 Bảng A vs BFACEIT 2019- PUBG 6
Khai mạc bảng BESL One Mumbai 2019- Dota 2 BO 3
GoPro - Ngày 1VDA 20191- PUBG 4
Vòng Bảng AsiaESL PL SS9 Asia2019- Cs GO BO 3
Khai mạc bảng BESL One Mumbai 2019- - -
Bảng A - Nhánh thắngESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Bảng B - Nhánh thắngESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Bảng A - Nhánh thuaESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Bảng B - Nhánh thuaESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Bảng A - Nhất bảngESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Vòng Bảng AsiaESL PL SS9 Asia2019- CS GO BO 3
Ngày #2 Bảng B vs CFACEIT 2019- PUBG 6
GoPro - Ngày 2VDA 20191- PUBG 4
Bảng B - Nhất bảngESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Vòng Bảng AsiaESL PL SS9 Asia2019- CS GO BO 3
Ngày #3 Bảng A vs CFACEIT 2019- PUBG 6
Master - Ngày 1VDA 201914 PUBG 4
Nhánh dưới - vòng 1ESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Nhánh dưới - vòng 1ESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Ngày #4: Vòng loạiFACEIT 20192019- PUBG 6
Master - Ngày 2VDA 20191- PUBG 4
Chung kết LPL 2019LPL 20192019- Liên minh huyền thoại BO5
Nhánh trên vòng loạiESL One Mumbai 20192019- DOTA2 BO3
Nhánh trên vòng loạiDOTA 2, ESL One Mumbai 20192019
- DOTA2 BO3
Chung kết nhánh trênDOTA 2, ESL One Mumbai 20192019- DOTA2 BO3
Chung kết Nhánh thắngESL One Mumbai 20192019- Dota 2 BO 3
Ngày #5: Chung kếtFACEIT 20192019- PUBG 6
Ngày #6: Chung kếtFACEIT 20192019- PUBG 6
GoPro – Ngày 3VDA 20191- PUBG 4
Vòng Bảng - Trận 1VCSZ1- LMHT BO 3
GoPro – Ngày 4VDA 20191- PUBG 4
Master - Ngày 3VDA 20191- PUBG 4
Master - Ngày 4VDA 20191- PUBG 4
Vòng Bảng - Trận 2VCSZ1- LMHT BO 3
GoPro Tuần 3 – Ngày 1VDA 20192019- PUBG 4
Ngày 1/5: Game 1MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 1/5: Game 2MSI 2019- LMHT 1
Ngày 1/5: Game 3MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 1/5: Game 4MSI 2019- LMHT 1
GoPro Tuần 3 - Ngày 2VDA 20192019- PUBG 4
Vòng Bảng - Trận 3VCSZ1- LMHT BO 3
Ngày 1/5: Game 5MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 1/5: Game 6MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 1/5: Game 7MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 1/5: Game 8MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 2/5: Game 1MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 2/5: Game 2MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 2/5: Game 3MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 2/5: Game 4MSI 20192019- LMHT 1
Master Tuần 3 – Ngày 1VDA 20192019- PUBG 4
Ngày 2/5: Game 5MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 2/5: Game 6MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 2/5: Game 7MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 2/5: Game 8MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 2/5: Tie BreakerMSI 20192019- LMHT 1
Master Tuần 3 – Ngày 2VDA 20192019- PUBG 4
Ngày 5/5: Game 1MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 5/5: Game 2MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 5/5: Game 3MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 5/5: Game 4MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 5/5: Game 5MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 5/5: Game 6MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 5/5: Game 7MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 5/5: Game 8MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 6/5: Game 1MSI 20192019- LMHT 1
Ngày 6/5: Game 2MSI 20192019- LMHT 1
Vòng khởi động: 7/5MSI 20192019- LMHT 1
Hạng Gopro - Tuần 4 - Ngày 1VDA 20191- PUBG 4
Vòng Bảng - Trận 4VCSZ1- LMHT BO 3
Hạng Gopro - Tuần 4 - Ngày 2VDA 20191- PUBG 4
Bán kết 1VCSZ1- LMHT BO 3
Hạng Master - Tuần 4 - Ngày 1VDA 20191- PUBG 4
Vòng Bảng - Ngày 1 - T1MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng - Ngày 1 - T2MSI 20192019- LMHT BO1
Hạng Master - Tuần 4 - Ngày 2VDA 20191- PUBG 4
Vòng Bảng - Ngày 1 - T3MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng - Ngày 1 - T4MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng - Ngày 1 - T5MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng - Ngày 1 - T6MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng bảng – Ngày 2 – T3MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng bảng – Ngày 2 – T4MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng bảng – Ngày 2 – T5MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng bảng – Ngày 2 – T6MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng - Ngày 2- T1MSI 20192019- LMHT 1
Vòng bảng - Ngày 2 - T2MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng bảng – Ngày 3– T1MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng bảng – Ngày 3– T2MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng bảng – Ngày 3– T3MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng bảng – Ngày 3– T4MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 3– T5MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 3– T6MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 4 – T1MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 4 – T2MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 4 – T3MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 4 – T4MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 4 – T5MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 4 – T6MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 5– T1MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 5– T2MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 5– T3MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 5– T4MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 5– T5MSI 20192019- LMHT BO1
Vòng Bảng – Ngày 5– T6MSI 20192019- LMHT BO1
Bán kết 1MSI 20192019- LMHT BO5
Bán kết 2MSI 20192019- LMHT BO5
Bán kết 2VCSZ1- LMHT BO 3
Chung kết MSI 2019MSI 20192019- LMHT BO 5
Chung kếtVCSZ1- LMHT BO 5

PUBG

NgàyTrậnThời gianGiải đấu Game Số trận
Hạng Master - Tuần 4 - Ngày 2VDA 2019 PUBG 4
Hạng Master - Tuần 4 - Ngày 1VDA 2019 PUBG 4
Hạng Gopro - Tuần 4 - Ngày 2VDA 2019 PUBG 4
Hạng Gopro - Tuần 4 - Ngày 1VDA 2019 PUBG 4
Master Tuần 3 – Ngày 2VDA 2019 PUBG 4
Master Tuần 3 – Ngày 1VDA 2019 PUBG 4
GoPro Tuần 3 - Ngày 2VDA 2019 PUBG 4
GoPro Tuần 3 – Ngày 1VDA 2019 PUBG 4
Master - Ngày 4VDA 2019 PUBG 4
Master - Ngày 3VDA 2019 PUBG 4
GoPro – Ngày 4VDA 2019 PUBG 4
GoPro – Ngày 3VDA 2019 PUBG 4
Ngày #6: Chung kếtFACEIT 2019 PUBG 6
Ngày #5: Chung kếtFACEIT 2019 PUBG 6
Master - Ngày 2VDA 2019 PUBG 4
Ngày #4: Vòng loạiFACEIT 2019 PUBG 6
Master - Ngày 1VDA 2019 PUBG 4
Ngày #3 Bảng A vs CFACEIT 2019 PUBG 6
GoPro - Ngày 2VDA 2019 PUBG 4
Ngày #2 Bảng B vs CFACEIT 2019 PUBG 6
GoPro - Ngày 1VDA 2019 PUBG 4
Ngày #1 Bảng A vs BFACEIT 2019 PUBG 6