TỔNG HỢP GIẢI ĐẤU

220px-MSI_2019
2019 Mid-Season Invitational
220px-CBLOL_2017_Logo
brazil
220px-LPL_2017_logo
china
220px-2017_LCL
CIS - Russia
Image 439
Europe
220px-LJL_2016_logo
Japan
LCK_2018_logo
korea
600px-LLA_logo
Latin America
220px-LCS_2019_Logo
North America
600px-OPL_2018
Oceania
logo
Southeast Asia
Image 440
Taiwan, HK, Macao
tr-logo-scrolling
Turkey
26220229_2415095798502382_611176174792646765_n
Vietnam
NgàyTrậnThời gianGiải đấuMùaĐịa điểmBài báoBO
VCS 201920195
VCS 201920195
VCS 201920195
Show Match20195
ESL PL SS9 Asia2019-
-
ESL One Mumbai 20192019-
FACEIT 2019-
ESL One Mumbai 2019-
VDA 20191-
ESL PL SS9 Asia2019-
ESL One Mumbai 2019-
ESL One Mumbai 20192019-
ESL One Mumbai 20192019-
ESL One Mumbai 20192019-
ESL One Mumbai 20192019-
ESL One Mumbai 20192019-
ESL PL SS9 Asia2019-
FACEIT 2019-
VDA 20191-
ESL One Mumbai 20192019-
ESL PL SS9 Asia2019-
FACEIT 2019-
VDA 201914
ESL One Mumbai 20192019-
-
ESL One Mumbai 20192019-
FACEIT 20192019-
VDA 20191-
LPL 20192019-
ESL One Mumbai 20192019-
DOTA 2ESL One Mumbai 20192019-
DOTA 2ESL One Mumbai 20192019-
ESL One Mumbai 20192019-
FACEIT 20192019-
FACEIT 20192019-
VDA 20191-
VCSZ1-
VDA 20191-
VDA 20191-
VDA 20191-
VCSZ1-
VDA 20192019-
MSI 20192019-
MSI 2019-
MSI 20192019-
MSI 2019-
VDA 20192019-
VCSZ1-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
VDA 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
VDA 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
VDA 20191-
VCSZ1-
VDA 20191-
VCSZ1-
VDA 20191-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
VDA 20191-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
MSI 20192019-
VCSZ1-
MSI 20192019-
VCSZ1-

PUBG

NgàyTrậnThời gianGiải đấu Game Số trận
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
VDA 2019 PUBG 4
FACEIT 2019 PUBG 6
FACEIT 2019 PUBG 6
VDA 2019 PUBG 4
FACEIT 2019 PUBG 6
VDA 2019 PUBG 4
FACEIT 2019 PUBG 6
VDA 2019 PUBG 4
FACEIT 2019 PUBG 6
VDA 2019 PUBG 4
FACEIT 2019 PUBG 6